اصول مدیریت
علی رضاییان

اصول مدیریت

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---بویین زهرا
 • ناشر :

   انتشارات سمت
 • مترجم :

   احمد فیاض بخش
 • دسته‌بندی :

   مهندسی صنایع
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید