مدیریت زنجیره تامین
دکتر مهدی سیف برقی، مهندس سیامک نوری

مدیریت زنجیره تامین

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---کرج
 • ناشر :

   نشر حفیظ
 • دسته‌بندی :

   مهندسی صنایع
 • فروشنده :

   

  پروین قاسمی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید