تحقیق در عملیات 2
دکتر اکبر عالم تبریز

تحقیق در عملیات ۲

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   پوران پژوهش
 • دسته‌بندی :

   مهندسی صنایع
 • فروشنده :

   

  سارا تاریوردی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۶۶۸۱۷۰۸۹