کتاب تحلیلی فیزیک پایه (2): ویژه دانشجویان رشته‌های مهندسی علوم پایه صنایع - فیزیک - شیمی - ریاضی
احمد لشکری, عالمه محمدی

کتاب تحلیلی فیزیک پایه (۲): ویژه دانشجویان رشته‌های مهندسی علوم پایه صنایع - فیزیک - شیمی - ریاضی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
504فارسی-تبریز
 • ناشر :

   راه
 • دسته‌بندی :

   مهندسی صنایع
 • فروشنده :

   

  آرش شریفی نیا

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید