استعداد و آمادگی تحصیلی مجموعه مدیریت اجرایی
مهدی قائمی نیا سری کتابهای کارشناسی ارشد

استعداد و آمادگی تحصیلی مجموعه مدیریت اجرایی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   ماهان
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  simin cher

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید