استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه‌ها به جز گروه فنی و مهندسی) دکتری
حسین نامی

استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه‌ها به جز گروه فنی و مهندسی) دکتری

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
596--کرمانشاه
 • ناشر :

   مدرسان شریف
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  محنا حسینی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۹۱۱۰۴۱۹۹۵