2000 سوال چهارگزینه‌ای استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT)
امیر عرفانیان, ایمان جمشیدی

۲۰۰۰ سوال چهارگزینه‌ای استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
722-وزیریمشهد
 • ناشر :

   نگاه دانش
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  ساناز محمدزاده

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۰۴۶۰۵۰۷۷