سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته
محمد علی سرلک ، حسن فراتی

سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---آباده
 • ناشر :

   دانشگاه پیام نور
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  محمد فارسی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید