برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
مجتبی گلشنی

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
648-وزیریتهران
 • ناشر :

   نشر زمان
 • دسته‌بندی :

   مهندسی صنایع
 • فروشنده :

   

  صادق موسوی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید