مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی مدیریت سیستم و بهره وری
ماهان غلامی

مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی مدیریت سیستم و بهره وری

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   نشر شکوفه های دانش
 • دسته‌بندی :

   مهندسی صنایع
 • فروشنده :

   

  سارا تاریوردی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۶۶۸۱۷۰۸۹