حسابداری صنعتی - برنامه ریزی و کنترل - جلد اول
فرشید نویسی - رضا نظری - احمد حسینی - عزیز عالی ور

حسابداری صنعتی - برنامه ریزی و کنترل - جلد اول

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
424--تهران
 • ناشر :

   سازمان حسابرسی
 • دسته‌بندی :

   حسابداری
 • فروشنده :

   

  کیوان خرازیان

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۲۲۲۵۵۳۱۵