مبانی رفتار سازمانی
استیفن پی. رابینز

مبانی رفتار سازمانی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
460--تهران
  • فروشنده :

     

    melika hss

  • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید