حسابداری مالی: بر اساس استانداردهای حسابداری ایران
دکتر ایرج نوروش - دکتر ساسان مهرانی...

حسابداری مالی: بر اساس استانداردهای حسابداری ایران

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
372-وزیریحاجی آباد
 • ناشر :

   نگاه دانش
 • دسته‌بندی :

   حسابداری
 • فروشنده :

   

  زهرا خسروی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۹۰۷۴۵۰۹۰۱