مرجع کاربردی ابزار های تکمیلی هک برای kali linux
مجید داوری

مرجع کاربردی ابزار های تکمیلی هک برای kali linux

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   کانون نشر علوم
 • دسته‌بندی :

   کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  بهزاد شبانی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید