کلید میکس و مونتاژ فیلم
حبیب مختاری

کلید میکس و مونتاژ فیلم

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
112-رقعیکرج
 • ناشر :

   کلید آموزش و توسعه آموزش
 • دسته‌بندی :

   کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  مهران ملکیان

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۰۱۹۱۰۲۵۰۴