مبانی احتمالات و آمار مهندسی
مجید ایوزیان ابوالفضل واقفی

مبانی احتمالات و آمار مهندسی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
800--تهران
 • ناشر :

   ترمه
 • دسته‌بندی :

   مهندسی صنایع
 • فروشنده :

   

  mojtaba Taheri

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۰۶۷۷۶۹۰۱