تئوری‌های سازمان و مدیریت در دنیای پسامدرن
غلامحسین حیدری تفرشی-اسدالله خدیوی-رضا یوسفی

تئوری‌های سازمان و مدیریت در دنیای پسامدرن

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
429فارسی-تهران
 • ناشر :

   در کتاب نوشته نشده
 • دسته‌بندی :

   مدیریت دولتی
 • فروشنده :

   

  ... سریری

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید