ارزیابی کار و زمان
دکتر علیرضا احمدی

ارزیابی کار و زمان

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دسته‌بندی :

   مهندسی صنایع
 • فروشنده :

   

  علی جلیل زاده آذر

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید