سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته
دکتر محمد علی سرلک

سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---زرقان
 • ناشر :

   دانشگاه پیام نور
 • دسته‌بندی :

   مهندسی صنایع
 • فروشنده :

   

  مصیب سلمانی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۳۶۰۹۷۸۷۴