کنترل کیفیت آماری
مجید ایوزیان

کنترل کیفیت آماری

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
330--تهران
 • ناشر :

   نگاه دانش
 • دسته‌بندی :

   مهندسی صنایع
 • فروشنده :

   

  زهرا کوچکی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۰۳۴۷۵۳۴۳