مدیریت بازاریابی (بر اساس مدیریت بازاریابی کاتلر)
بهمن فروزنده و مهرداد پِرِچ

مدیریت بازاریابی (بر اساس مدیریت بازاریابی کاتلر)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   آموخته
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  خانم خلیلی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۶۹۹۵۱۵۹۵