مبانی مدیریت و رفاه کارکنان
سعید رضا اعظمی و جلال سعید پور و ندا منتظری و ابراهیم خلیلی

مبانی مدیریت و رفاه کارکنان

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   سید محمود اخوت
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  آقای کاشانی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید