طرح و فرم: دوره مبانی هنرهای تجسمی در باهاوس
یوهانس ایتن, مصحح:عربعلی شروه

طرح و فرم: دوره مبانی هنرهای تجسمی در باهاوس

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
144فارسیوزیریتهران
 • ناشر :

   مارلیک
 • مترجم :

   فرهاد گشایش
 • دسته‌بندی :

   هنرهای تجسمی
 • فروشنده :

   

  نگین نجاری

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید