مدیریت تحول و بهبود سازمانی
وی جی کندالکار

مدیریت تحول و بهبود سازمانی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
344فارسیوزیریتهران
 • ناشر :

   نشر فوژان کتاب
 • مترجم :

   امید مهدیه
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  . ...

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۹۸۹۶۹۷۱۰