گسسته و آمار احتمال جامع
امیر محمد هویدی

گسسته و آمار احتمال جامع

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
  • فروشنده :

     

    بهار طاهری

  • شماره تماس :

     

    ۰۹۳۸۹۶۰۶۴۴۳