حسابداری مدیریت
دکتر محمد رضا نیکبخت و دکتر زهرا دیانتی

حسابداری مدیریت

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   مهربان نشر
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  Ali Moosavi

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۶۳۶۸۶۷۴۳