مبانی فیزیک هالیدی جلد1
دیوید هالیدی

مبانی فیزیک هالیدی جلد۱

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
565-رحلی بزرگاصفهان
 • ناشر :

   انتشارات آینده دانش
 • مترجم :

   دیوید هالیدی
 • دسته‌بندی :

   سایر دروس
 • فروشنده :

   

  زهرا رفیعی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۰۱۹۲۸۴۴۱۷