ریاضیات گسسته و جبر و احتمال
علی منصف شکری - آرش عمید

ریاضیات گسسته و جبر و احتمال

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   بین‌المللی گاج
 • مترجم :

   ندارد
 • دسته‌بندی :

   ریاضی
 • فروشنده :

   

  عرفان کریمی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید