فرایندهای تصادفی وکاربرد آنها
بهروز فتحی. حسین صمیمی

فرایندهای تصادفی وکاربرد آنها

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
223-رقعیلنگرود
 • ناشر :

   انتشارات دانش پذیر
 • دسته‌بندی :

   ریاضی
 • فروشنده :

   

  سمانه سیاری

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۲۱۶۸۷۹۷۰۰