تکنیک های خلاقیت فردی و گروهی
جلیل صمد آقایی

تکنیک های خلاقیت فردی و گروهی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  آقای کاشانی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید