اصول و روشهای آمار زیستی
وین‌دبلیو. دانیل

اصول و روشهای آمار زیستی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
612--تهران
 • ناشر :

   موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر
 • مترجم :

   سیدمحمدتقی آیت‌اللهی
 • دسته‌بندی :

   آمار
 • فروشنده :

   

  علی اصغر زاهدیان نژاد

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۰۷۸۲۴۲۸۰