مبانی احتمال
شلدون‌ام. راس, نازیلا یزدانی

مبانی احتمال

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
604-وزیریمشهد
 • ناشر :

   شیخ بهایی
 • مترجم :

   احمد پارسیان, علی همدانی
 • دسته‌بندی :

   آمار
 • فروشنده :

   

  حمید مهدوی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید