برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها
محمدهادی نیکوفکر, وحید عبداله‌زاده, طراح:محمدامین درانی

برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
696--تهران
 • ناشر :

   نگاه دانش
 • دسته‌بندی :

   مهندسی صنایع
 • فروشنده :

   

  زهرا کوچکی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید