اصول برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودیها
علی حاج‌شیرمحمدی

اصول برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودیها

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
488-وزیریری
 • ناشر :

   ارکان دانش
 • دسته‌بندی :

   مهندسی صنایع
 • فروشنده :

   

  مصطفی عطایی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۰۲۵۷۲۱۹۰۴