آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی
نرگس خالقی، مرضیه سیامک

آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
168-وزیریهمدان
 • ناشر :

   نشر کتابدار
 • دسته‌بندی :

   کتابداری
 • فروشنده :

   

  شیوا حسنی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید