مقررات ملی ساختمان ایران: مبحث چهاردهم: تاسسیات مکانیکی
تهیه و تنظیم: دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان ایران: مبحث چهاردهم: تاسسیات مکانیکی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
180--زرقان
 • ناشر :

   نشر توسعه ایران
 • دسته‌بندی :

   مهندسی معماری
 • فروشنده :

   

  مصیب سلمانی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۳۶۰۹۷۸۷۴