سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل
مهدی ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر

سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
582--تهران
  • فروشنده :

     

    یلدا شفیعی

  • شماره تماس :

     

    ۰۹۹۲۵۷۶۹۰۶۳