مدیریت منابع انسانی پیشرفته (1)
دکتر آرین قلی پور.دکتر عسل آغاز

مدیریت منابع انسانی پیشرفته (۱)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
394-وزیریبهبهان
 • ناشر :

   سازمان مدیریت صنعتی
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  علیرضا علی نژاد

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۶۶۷۱۵۲۷۸