راهنمای مبحث شانزدهم تاسبسات بهداشتی
وزارت راه و شهرسازی

راهنمای مبحث شانزدهم تاسبسات بهداشتی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
387--کرج
 • ناشر :

   مقررات ملی ساختمان
 • دسته‌بندی :

   مهندسی معماری
 • فروشنده :

   

  رعنا رضانژاد

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۲۱۸۵۴۵۶۶۷