اسرار ساختمانی هرم گیزا
دکتر حسین کشی افشار ، استاد ممتاز دانشگاه تهران

اسرار ساختمانی هرم گیزا

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
386--نكا
 • ناشر :

   دانشگاه تهران
 • دسته‌بندی :

   مهندسی معماری
 • فروشنده :

   

  حسین نورائی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۸۵۰۱۱۵۵۸