کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری
ابوالفضل هدایتی آذری و مهندس اکبر شیر کوند

کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---شیراز
 • ناشر :

   پیام نور
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  امید زنگنه نژاد

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۵۷۶۵۶۵۷۸