معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها
جورج‌فینلی سیمونز, منوچهر وصال, محمد باقری

معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
544فارسیوزیریشیراز
  • فروشنده :

     

    امید زنگنه نژاد

  • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید