زبان تخصصی مدیریت -بازاریابی
دکتر میرزا حسن حسینی،دکتر شهرام جنابی

زبان تخصصی مدیریت -بازاریابی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
--وزیریتهران
 • ناشر :

   خردمندان
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  معصومه اطهر

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۰۰۰۳۴۰۴۱