راهنمای مدیر در مدیریت بحران
جاناتان برنشتاین

راهنمای مدیر در مدیریت بحران

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
255فارسیرقعیتهران
 • ناشر :

   گرایش تازه
 • مترجم :

   امید تشت زر
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  یونس فقیهی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید