ساختمان‌های گسسته
هادی یوسفی

ساختمان‌های گسسته

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
354فارسیوزیریتهران
 • ناشر :

   پوران پژوهش
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  یونس فقیهی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۵۲۴۵۳۵۹۵