کارآفرینی گام به گام - راهنمای کاربردی تهیه طرح کسب و کار
محمد کیا - نسرین احمدزاده

کارآفرینی گام به گام - راهنمای کاربردی تهیه طرح کسب و کار

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
58--تهران
 • ناشر :

   جهاد دانشگاهی
 • دسته‌بندی :

   مدیریت و اقتصاد
 • فروشنده :

   

  رویا e

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید