کارآفرینی گام به گام
محمد کیا - سعیده نساج - نسرین احمدزاده - عباس نورا

کارآفرینی گام به گام

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
424--تهران
 • ناشر :

   جهاد دانشگاهی
 • دسته‌بندی :

   مدیریت و اقتصاد
 • فروشنده :

   

  رویا e

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید