کلیله و دمنه
انشای ابوالمعالی نصرالله منشی

کلیله و دمنه

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
360-رقعیکرج
 • ناشر :

   انتشارات شیر محمدی
 • مترجم :

   بازنویسی حمید میرزا رضایی
 • دسته‌بندی :

   ادبیات ایران
 • فروشنده :

   

  سینا صادقی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید