اقتصاد خرد
دکتر امیدعلی عادلی،نصراله فریدونی

اقتصاد خرد

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
--وزیریتهران
 • ناشر :

   کتاب اطهر
 • دسته‌بندی :

   علوم اقتصادی
 • فروشنده :

   

  معصومه اطهر

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۰۰۰۳۴۰۴۱