مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
دکتر رضا راعی،دکتر احمد پویان فر

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
--وزیریتهران
 • ناشر :

   سمت
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  معصومه اطهر

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۰۰۰۳۴۰۴۱